Privacy statement

Privacyreglement Horecagroothandel Waddinxveen

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Horecagroothandel Waddinxveen (hierna: "HGW") de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.


In dit privacystatement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt.


Horecagroothandel Waddinxveen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64819043.


Gegevens van bezoekers van de website van HGW


Categorieën van persoonsgegevens:


Indien je een bezoek brengt aan onze website, kunnen daarbij door het inloggen bij HGW Planning de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:


 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Doeleinden:


HGW verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • Het kunnen informeren over de route en locaties;
 • Het kunnen verwerken van de bestellingen;
 • Het kunnen voorzien van de juiste informatie.

Grondslag


Indien je ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft HGW een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van jouw verzoek.


Bewaartermijn


Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd nadat jouw verzoek of vraag is beantwoord of jouw opmerking is verwerkt.


Gegevens van medewerkers van HGW


Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers. De verwerking van deze gegevens laten we buiten beschouwing in dit privacyreglement. Op het moment van indiensttreding leggen wij aan onze medewerkers uit hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.


Gegevens van sollicitanten


Categorieën van persoonsgegevens


Als je bij HGW solliciteert, verwerkt HGW de volgende persoonsgegevens van jou:


 • Naam;
 • Email-adres;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer.


Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:


 • Het kunnen opnemen van contact met je voor het maken van een afspraak of het geven van terugkoppeling;
 • Het kunnen beoordelen van jouw profiel voor de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd.

Grondslag


Indien je bij ons solliciteert, heeft HGW een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.


Bewaartermijn


Jouw persoonsgegevens zullen vier weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij je toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer te bewaren.


Klachten – waar kan je terecht met klachten


Indien je van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kun je jouw klacht aan ons kenbaar maken via het e-mailadres personeelsadmin@horecagroothandelwaddinxveen.nl of via het telefoonnummer 0182 - 644644


Cookies


HGW maakt op haar website gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kan je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies HGW op haar website plaatst


Contactgegevens


Mocht je vragen hebben over dit privacyreglement, onze cookieverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door HGW, dan kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.


Horecagroothandel Waddinxveen, Coenecoop 550, 2741 PT WADDINXVEEN


Waar vind je dit privacyreglement?


Het reglement is in te zien via de website


Inwerkingtreding van het privacyreglement


Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Dit Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018